گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - کنترل

  • نمرات میان ترم مدار منطقی (کارشناسی) در قسمت دانلود فایل قرار گرفت.
  • نمرات میان ترم مبانی دیجیتال (کاردانی) به همراه تکلیف پایان ترم در قسمت دانلود فایل قرار گرفت. موعد تحویل تکلیف روز امتحان پایان ترم (98/04/03) میباشد.
  • مثالهای فصلهای 5 و 6 درس مدار منطقی (کارشناسی) در قسمت دانلود فایل قرار گرفت.
صفحه اصلي