گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - کنترل

  • تاریخ حضور در تیر ماه: چهارشنبه 6 تیر ساعت 10 الی 12
  • تاریخ حضور در خرداد: دوشنبه 21 خرداد ساعت 9 تا 10و چهارشنبه 30 خرداد ساعت 14 الی 16
  • نمرات میان ترم مدار منطقی در قسمت دانلود فایل اعلام شد.
صفحه اصلي