گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • بسمه تعالی نمرات میانترم انتقال حرارت 2 و مکانیک سیالات 2 در قسمت دانلود فایل
صفحه اصلي