گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • بسمه تعالی نمرات میانترم ترمودینامیک 1 و مکانیک سیالات 2 و ترمودینامیک پیشرفته در بخش دانلود فایل
صفحه اصلي