گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • مرجع درس مدارهای الکتریکی کاردانی در بخش دانلود فایل در دسترس است
  • تمرین سری 1 مدارهای الکتریکی در بخش دانلود فایل در دسترس است. شماره سوالات 1(الف)-3-13-14 می باشد
صفحه اصلي