گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • زمان مراجعه حضوری دانشجویان محترم در ارتباط با کارآموزی، پروژه و پایان نامه، یکشنبه 17 تیر ساعت 11 الی 12:30 می باشد.
صفحه اصلي