گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • دانشجویان تمامی دروس، توجه کنید روز امنحان پایان ترم، تمامی تمرین ها را تحویل دهید.
صفحه اصلي