گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • اینجانب پنجشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ بعلت برگزاری دوره آشناییبا مقررات در دانشکده مکانیک حضور ندارم
صفحه اصلي