گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • برنامه حضور در ايام امتحانات و تابستان بروز رساني خواهد شد
  • حضور روز پنجشنبه 23 خرداد ماه از ساعت 12 الي 15
  • روز پنجشنبه 23 خردادماه برگزاري دوره آمادگي پيش دفاع از ساعت 8 الي 12
  • حضور روز سه شنبه 21 خردادماه از ساعت 10 الي 15 در دانشكده
صفحه اصلي