گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • آدرس فیلم های تدریس در قسمت دانلود فایل آورده شده است
  • پاسخگویی به مراجعات دانشجویی اینجانب در بستر مجازی در روزهای دوشنبه 8 الی 9:30 و پنجشنبه 10:30 الی 12 از طریق آدرس isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d2
  • آدرس کانال آموزشی مجازی مقاومت مصالح 2 در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/strength_iaukhsh
  • آدرس کانال آموزش مجازی اجزاء ماشین 2 (کاردانی) در نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/Design_iaukhsh
  • آدرس کانال آموزش مجازی طراحی اجزاء 2 عبارتست از eitaa.com/design_iaukhsh2
  • آدرس کانال آموزش مجازی دینامیک ماشین نیمسال 98992 عبارتست از eitaa.com/DM_iaukhsh
صفحه اصلي