گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع دانشجویان محترم می رساند نمرات میان ترم دروس کنترل هوشمند، کنترل فازی، اندازه گیری الکترونیکی، کنترل مدرن و کنترل خطی برروی سامانه (دانلود فایل) قرار گرفت.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس اصول کنترل مدرن می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت پایانترم از کتاب "اصول کنترل مدرن" به شرح زیر است. فصل سوم: 2، 3، 8. فصل چهارم: 1، 3، 8. فصل ششم: 4، 7، 9. فصل هفتم: 1، 2.
صفحه اصلي