گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع دانشجویان محترم می رساند نمرات میان ترم درس اندازه گیری الکترونیکی برروی سامانه (دانلود فایل) قرار گرفت.
صفحه اصلي