گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • برنامه حضور من در دانشگاه در هفته جاری سه شنبه و چهارشنبه، 19 و 20 تیرماه ساعت 9 تا 12 می باشد.
صفحه اصلي