گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • دانشجویان محترم لطفا جهت انجام امور مربوط به دفاع از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به دکتر بهاری زاده و برای امور انتخاب واحد و استاد راهنما و ثبت پروپزال به آقای دکتر خدادادی مراجعه فرمایید.
صفحه اصلي