گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • تا هماهنگی لازم جهت استفاده از دفتر کار مجازی صورت گیرد
  • ُsaeid.rasoulijazi@gmail.com
  • دانشجویان ارجمند جهت تماس با اینجانب .درخواست خود را به ادرس زیر ایمیل نمایید
صفحه اصلي