گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - ساخت و تولید

  • آدرس دفتر کار مجازی دکتر محسن لوح موسوی: https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/dr13223
  • شماره تماس واتساپ برای هماهنگی مراجعات و حضور در دفتر کار مجازی : 09370306169
صفحه اصلي