گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : حقوق و اقتصاد
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد - علوم اقتصادی

  • فرم پروپزال دکتری
  • فایل Eviews اقتصادسنجی ارشد
  • فرم تصویب موضوع رساله دکتری
  • نمرات آزمون میان ترم
  • داده های لازم در درس اقتصادسنجی کارشناسی ارشد
صفحه اصلي