گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی نفت

صفحه اصلي

لینکدین_دکتر مجتبی رحیمی
تاریخ : 1398/07/27
بازدید : 64