گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - ساخت و تولید

  • برنامه حضور در ایام امتحانات نیم سال دوم 98-97: یکشنبه 26 خرداد ساعت 8 الی 12، دوشنبه 27 خرداد ساعت 8 الی 12، چهارشنبه 29 خرداد ساعت 8 الی 10، یکشنبه 2 تیر ساعت 8 الی 10، دوشنبه 3 تیر ساعت 8 الی 10، پنجشنبه 6 تیر ساعت 8 الی 12
صفحه اصلي