گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - ساخت و تولید

  • برنامه حضور در هفته سوم مرداد ماه 98: پنجشنبه ٩٨/٥/17 ساعت 8 الی 11
صفحه اصلي