گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • نمرات دروس مکانیک محیط پیوسته و سیالات پیشرفته یک شنبه مورخه 12 اردیبهشت نهایی می شود.
صفحه اصلي