گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

  • سه شنبه 21 خرداد دانشکده هستم و برای رفع اشکال بعد از نماز خدمت دانشجویان خواهم بود
  • پاسخ سوالات ماشین القایی کنار سوالات اپ لود شد
صفحه اصلي