گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

  • ادرس کلاس مجازی مدارهای پیش دوره کاردانی به شرح مقابل است : https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/c7
  • دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲ کلاس الکترونیک صنعتی از ساعت ۱5 برقرار است. به سایت https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/c21 بروید . یوزر، شماره دانشجویی و پسورد کد ملی شماست