گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

آدرس کلاس هاس مجازی


تاریخ : 1398/12/16
بازدید : 179

آدرس کلاس ماشین های الکتریکی 3، روزهای سه شنبه،  ساعت 14:45     👈 https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1375001412317
آدرس کلاس بهره برداری از سیستم های قدرت، روزهای پنجشنبه، ساعت 8 👈 https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1375001412704
آدرس کلاس مدارهای الکتریکی 2، گروه 1 روزهای دوشنبه،  ساعت 13     👈 https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1375001410342
آدرس کلاس مدارهای الکتریکی 2، گروه 2 روزهای پنجشنبه، ساعت 11     👈 https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1375002410342
آدرس کلاس حفاظت و رله ها، روزهای چهارشنبه، ساعت 14:45              👈 https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1375001412372
آدرس کلاس برنامه نویسی کامپیوتر، روزهای سه شنبه، ساعت 11            👈 https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1375006412900