گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك ، عمران و معماری
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات دانشجویی روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 9 تا 11
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1400/02/13
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی
دو شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی استاتیک و مقاومت مصالح مراجعات دانشجویی جلسات گروه
سه شنبه جلسه شورای آموزشی جلسه شورای آموزشی مقدمه روش اجزا محدود آز دینامیک
چهار شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی اجزا محدود ارشد مدیریت و کنترل پروژه
پنج شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی
جمعه