گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • داخلي دفتر بنده 2524 مي باشد.
  • برنامه حضور در ايام امتحانات نيمسال 9899در قسمت دانلود فايل آورده شده است.
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/04/06
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه اطلاعيه ها مشاهده گردد
دو شنبه قسمت دانلود فایل مشاهده شود
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه