گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - محيط زيست

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1399/03/13
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه حضور در دفتر کار مجازی حضور در دفتر کار مجازی آلودگی هوا آلودگی هوا
سه شنبه اصول تصفيه آب و فاضلاب اصول تصفيه آب و فاضلاب
چهار شنبه GIS,RS GIS,RS سمینار و روش تحقیق
پنج شنبه مدیریت کیفیت منابع آب مدیریت کیفیت منابع آب حضور دردفتر کار مجازی
جمعه