گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مدارهای الکتریکی 1 می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت میان ترم از کتاب "نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" به شرح زیر است. فصل دوم: 2، 9، 12، 26. فصل سوم: 4، 18، 25، 39، 60. فصل چهارم: 19، 22، 34، 37.
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/11/27
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه شوراي پژوهش دانشكده شوراي پژوهش دانشكده مراجعات دانشجويان ارشد حضور مراجعات دانشجويان ارشد
دو شنبه جلسات شورای آموزش دانشکده جلسات شورای آموزش دانشکده اندازه گيري الكترونيكي مدارهاي الكتريكي 1 حضور
سه شنبه شوراي آموزشي شوراي آموزشي سيستمهاي كنترل خطي سيستمهاي كنترل خطي حضور
چهار شنبه شوراي گروه تخصصي شوراي گروه تخصصي حضور مدارهاي الكتريكي 1 آشوب و كاربردهاي مهندسي پزشكي آشوب و كاربردهاي مهندسي پزشكي
پنج شنبه مراجعات دانشجويان ارشد اصول كنترل مدرن اصول كنترل مدرن
جمعه