گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/11/16
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه انتقال حرارت 1 1 انتقال حرارت 1 1 حضور سیستم های انتقال آب سیستم های انتقال آب
دو شنبه طراحی سیستمهای تهویه مطبوع و پروژه طراحی سیستمهای تهویه مطبوع و پروژ حضور حضور حضور
سه شنبه - - - - - - -
چهار شنبه حضور حضور حضور طراحی سیستم های تبرید و سردخانه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه حضور حرارت مرکزی با هوای گرم با پروژه حرارت مرکزی با هوای گرم با پروژه
پنج شنبه هدایت پیشرفته هدایت پیشرفته تهویه مطبوع تابستانی 1 تهویه مطبوع تابستانی 2
جمعه