گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • برای دانلود مقالات پژوهشی اینجانب می توانید به بخش مقالات مراجعه کنید.
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی: جدول پیشنهاد ترمی و لیست دروس رشته مهندسی مکانیک را از قسمت دانلود فایل تهیه کنید
  • مهندسی مکانیک بهشت ریاضیات است.
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/08/26
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت
دو شنبه دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت
سه شنبه دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت
چهار شنبه دفتر معاونت دفتر معاونت دینامیک پیشرفته دینامیک پیشرفته دفتر معاونت
پنج شنبه دفتر معاونت دفتر معاونت ریاضیات پیشرفته ریاضیات پیشرفته دفتر معاونت
جمعه