گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/02/04
08:00-09:30 09:30-10:15 09:45-11:15 10:30-12:45 11:30-13:00 14:15-15:45 15:45-16:30 16:00-17:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه از ترموديناميك از ترموديناميك از انتقال حرارت
سه شنبه انتقال حرارت 1 انتقال حرارت 1 حضور حضور
چهار شنبه انر‍‍‍ژي تجديد پذير 2 انر‍‍‍ژي تجديد پذير 2 بهينه سازي جريان اگزرژي
پنج شنبه حضور حضور حضور تحليل سيستم هاي انرژي تكنولوژي پينچ تكنولوژي پينچ
جمعه