گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/07/15
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه معادلات ديفرانسيل معادلات ديفرانسيل رياضي عمومي 2 رياضي عمومي 2 مطالعه
سه شنبه آمار و احتمال مهندسي آمار و احتمال مهندسي مطالعه مطالعه ریاضی مهندسی
چهار شنبه ریاضی گسسته ریاضی گسسته مطالعه رياضي پيش
پنج شنبه رياضي مهندسي رياضي مهندسي رياضيات پيشرفته رياضيات پيشرفته
جمعه