گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : - نانو فناوري

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/11/29
08:00-09:30 09:30-10:15 09:45-11:15 10:30-12:45 11:30-13:00 14:15-15:45 15:45-16:30 16:00-17:30
شنبه
یک شنبه موازنه موازنه 10:15 تا 12 حضور 13 تا 14:30 شیمی فیزیک
دو شنبه عمليات واحد عمليات واحد 10:45 تا 11:45 شیمی عمومی1 13 تا 14:15شیمی عمومی1 حضور حضور
سه شنبه
چهار شنبه انتقال جرم انتقال جرم شیمی عمومی 1 شیمی عمومی 1
پنج شنبه مواد نانو در انرژِ مواد نانو در انرژِ حضور حضور
جمعه