گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - كامپيوتر - نرم افزار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1393/04/17
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه مباني كامپيوتر و برنامه سازي مباني كامپيوتر و برنامه سازي
دو شنبه آزمايشگاه پايگاه داده ها
سه شنبه شبيه سازي شبيه سازي
چهار شنبه برنامه سازي پيشرفته برنامه سازي پيشرفته
پنج شنبه
جمعه