گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - سازه هاي هيدروليكي

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/07/24
08:00-09:30 09:40-10:25 10:30-12:00 11:00-12:00 13:00-14:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-17:15
شنبه
یک شنبه مصالح ساختمانی
دو شنبه حضور حضور مکانیک سیالات مکانیک سیالات حضور
سه شنبه حضور حضور هیدرولیک و آز هیدرولیک و آز حضور
چهار شنبه
پنج شنبه سدهای بتنی سدهای بتنی روشهای ععدی در مهندسی منابع آب روشهای ععدی در مهندسی منابع آب حضور
جمعه