گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • داخلي دفتر بنده 2524 مي باشد.
پايان نامه ها

:: بررسی پایداری کشیدگی به درون نانوصفحه مستطیلی بر اساس تئوری گرادیان کرنشی

نام دانشجو : سید امین میرکلانتری
رشته دانشجو : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی پارامترهای موثر بر عمق نفوذ در فرآیند سخت کاری سطحی اینداکشن در فولادهای CK45 و SK100 و استخراج رابطه سختی بر اساس عمق نفوذ

نام دانشجو : سید محسن دوازده امامی
رشته دانشجو : ساخت و تولید
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تأثیر تقویت کنندگی نانوذرات رس بر روی کامپوزیت های لایه ای هیبریدی تحت ضربه بالستیک جهت استفاده در بدنه پهپاد

نام دانشجو : صابر باقری بابا احمدی
رشته دانشجو : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پایداری دینامیکی صفحه کامپوزیت مدرج تابعی مستطیلی تقویت شده با نانولوله‌کربنی بر روی بستر ویسکو پاسترناک

نام دانشجو : حمید رضا ادیبی
رشته دانشجو : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی پایداری دینامیکی نانو‌لوله‌های کربنی کوپل شده بر اساس تئوری تیموشنکو

نام دانشجو : امیر‌همایون واعظ
رشته دانشجو : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پايداري ديناميكي نانو تير مدرج تابعي بر اساس تئوري تيموشنكو

نام دانشجو : شهاب صفاري
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18840604922013
1