گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • برای دانلود مقالات پژوهشی اینجانب می توانید به بخش مقالات مراجعه کنید.
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی: جدول پیشنهاد ترمی و لیست دروس رشته مهندسی مکانیک را از قسمت دانلود فایل تهیه کنید
  • مهندسی مکانیک بهشت ریاضیات است.
پايان نامه ها

:: بررسی ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در یک صفحه ی ترک دار تحت بارگذاری سینوسی به روش اجزا محدود توسعه یافته

نام دانشجو : مهدی قریشوندی
رشته دانشجو : مکانیک طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
بررسی ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در یک صفحه ی ترک دار تحت بارگذاری سینوسی به روش اجزا محدود توسعه یافته

:: بهینه سازی توپولوژی ایمپلنت دندان تحت بارگذاری دینامیکی به روش اجزا محدود

نام دانشجو : بنفشه زادافشار
رشته دانشجو : مکانیک طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
بهینه سازی توپولوژی ایمپلنت دندان تحت بارگذاری دینامیکی به روش اجزا محدود

:: بررسی تاثیر هندسه ی قالب در فرایند اکستروژن با کانالهای هم مقطع زاویه دار برروی آلیاژ هوایی آلومینیوم 2024 با ساختار نانو یافته توسط روش اجزا محدود

نام دانشجو : محمد فرزانفر
رشته دانشجو : مکانیک طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی تاثیر هندسه ی قالب در فرایند اکستروژن با کانالهای هم مقطع زاویه دار برروی آلیاژ هوایی آلومینیوم 2024 با ساختار نانو یافته توسط روش اجزا محدود

:: بررسی تاثیر جنس قطعه برروی تنش پسماند و اعوجاج حاصل از فرایند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ صفحات غیر همجنس با استفاده از روش اجزا محدود

نام دانشجو : محمد نعیم اشراقی
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی تاثیر جنس قطعه برروی تنش پسماند و اعوجاج حاصل از فرایند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ صفحات غیر همجنس با استفاده از روش اجزا محدود

:: بررسی و امکان سنجی تولید پیچ سایز UNF-3A 7/16-20 هوایی از فولاد Mo40 به روش غلتک کاری و ماشین کاری

نام دانشجو : جعفر گیاه چین
رشته دانشجو : مکانیک ساخت و تولید
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
بررسی و امکان سنجی تولید پیچ سایز UNF-3A 7/16-20 هوایی از فولاد Mo40 به روش غلتک کاری و ماشین کاری

:: بهینه‌سازی پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 6061-T6 به منظور افزایش کششی نهایی و سختی

نام دانشجو : سجاد خاکی بختیاروند
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بهینه‌سازی پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 6061-T6 به منظور افزایش کششی نهایی و سختی

:: بهینه‌سازی فرایند جوشکاری لب به لب دو ورق به منظور افزایش استحکام کششی و خمشی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

نام دانشجو : حسن عبدالمنافی
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بهینه‌سازی فرایند جوشکاری لب به لب دو ورق به منظور افزایش استحکام کششی و خمشی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

:: بهینه‌سازی چندهدفه تنش‌های پسماند و اعوجاج فرایند جوشکاری زیرپودری با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات و جستجوی هارمونی

نام دانشجو : نوید انصاریپور
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شبیه‌سازی فرایند اکستروژن سرد مستقیم با استفاده از نرم‌افزار آباکوس و بهینه‌سازی چندهدفه به روش تاگوچی

نام دانشجو : علیرضا گلچین‌نیا
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
شبیه‌سازی فرایند اکستروژن سرد مستقیم با استفاده از نرم‌افزار آباکوس و بهینه‌سازی چندهدفه به روش تاگوچی

:: بررسی عددی کاهش تنش‌های پسماند جوشکاری ورق به صورت لب به لب با استفاده از عملیات حرارتی

نام دانشجو : حسین رحبی
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی عددی کاهش تنش‌های پسماند جوشکاری ورق به صورت لب به لب با استفاده از عملیات حرارتی

:: تعیین تجربی ماهیت ترک در خطوط انتقال گاز و بدست آوردن چقرمگی شکست

نام دانشجو : حمیدرضا حاجی‌باقری
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
تعیین تجربی ماهیت ترک در خطوط انتقال گاز و بدست آوردن چقرمگی شکست


1