گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

پايان نامه ها

:: مكان يابي بهينه upqs در شبكه توزيع انرژي الكتريكي استاندارد 33 باسه ieee به منظور بهبود كيفيت توان و كاهش تلفات شبكه و اصلاح پروفايل ولتاژ

نام دانشجو : محمد مهدي ديباوند
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106912002
1