گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
پايان نامه ها

:: شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی امیخته نانو سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی امیخته نانو سیال

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: بررسی اثرات ایروالاستیسیته بال هواپیما روی ضریب ایرودینامیکی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی اثرات ایروالاستیسیته بال هواپیما روی ضریب ایرودینامیکی

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: بررسی ازمایشگاهی اثر کسر حجمی و تغییرات دما بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی ازمایشگاهی اثر کسر حجمی و تغییرات دما بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: بهینه سازی یک سیستم چند حامل انرژی برای یک ساختمان سبز

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بهینه سازی یک سیستم چند حامل انرژی برای یک ساختمان سبز

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: امکان سنجی اجرای ساختمانهای انرژی صفر در شهر اصفهان

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
امکان سنجی اجرای ساختمانهای انرژی صفر در شهر اصفهان

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: امکان سنجی استفاده از سیستم همزمان تولید حرارت و برق در واحد ساختمانی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
امکان سنجی استفاده از سیستم همزمان تولید حرارت و برق در واحد ساختمانی

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: بررسی تاثیر سطوح اضافی تعبیه شده در نوک پره توربین گاز

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی تاثیر سطوح اضافی تعبیه شده در نوک پره توربین گاز

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: بررسی تاثیر امواج دریا بر نیروهای هیدرودینامیکی شناور سطحی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی تاثیر امواج دریا بر نیروهای هیدرودینامیکی شناور سطحی

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: استفاده از انرژی تجدید پذیر زمین گرمایی سطحی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
استفاده از انرژی تجدید پذیر زمین گرمایی سطحی

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: طراحی ترموسیفون با استفاده از نانو سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
طراحی ترموسیفون با استفاده از نانو سیال

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: پایداری استاتیکی پوسته های استوانه ای ارتوتروپیک

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/05/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
پایداری استاتیکی پوسته های استوانه ای ارتوتروپیک

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: بررسی اتلافات حرارتی و انهدام اگزرژی در اجزای نیروگاه

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/05/03
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی اتلافات حرارتی و انهدام اگزرژی در اجزای نیروگاه

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه- مبلغ طرح:1
:: بهينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
بهينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: هينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
هينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: شبيه سازي عددي کنترل لايه مرزي در جريان با اعداد رينولدز پايين حول يک ايرفويل به منظور بهبود عملکرد

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
شبيه سازي عددي کنترل لايه مرزي در جريان با اعداد رينولدز پايين حول يک ايرفويل به منظور بهبود عملکرد

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: بررسی انتقال حرارت ذوب مواد تغییر فاز دهنده در ابگرمکن خورشیدی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی انتقال حرارت ذوب مواد تغییر فاز دهنده در ابگرمکن خورشیدی

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: تحلیل حساسیت پارامترهای موئر در عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
تحلیل حساسیت پارامترهای موئر در عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1

1 2 3