گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
پايان نامه ها

:: بهينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
بهينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: هينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :


:
هينه سازي چند هدفه عملکرد توربين گازي دو محوره بر مبناي الگوريتم ژنتيک

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: شبيه سازي عددي کنترل لايه مرزي در جريان با اعداد رينولدز پايين حول يک ايرفويل به منظور بهبود عملکرد

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
شبيه سازي عددي کنترل لايه مرزي در جريان با اعداد رينولدز پايين حول يک ايرفويل به منظور بهبود عملکرد

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت ارام و دوفازی سیال

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: بررسی انتقال حرارت ذوب مواد تغییر فاز دهنده در ابگرمکن خورشیدی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
بررسی انتقال حرارت ذوب مواد تغییر فاز دهنده در ابگرمکن خورشیدی

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: تحلیل حساسیت پارامترهای موئر در عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
تحلیل حساسیت پارامترهای موئر در عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: تجزیه و تحلیل اگزرژی ،اقتصادی و بهینه سازی سیکل زمین گرمایی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
تجزیه و تحلیل اگزرژی ،اقتصادی و بهینه سازی سیکل زمین گرمایی

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: بررسی رفتار هیدروترمال مبدل های حرارتی

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
f1

سازمان تصويب کننده طرح:واحد خمینی شهر- مبلغ طرح:1
:: تست

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :سازمان تصويب کننده طرح:تست- مبلغ طرح:1
:: تحليل تنش در ديسك دوار با ضخامت متغير از جنس مواد مدرج تابعي

نام دانشجو : علي بني اسدي
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/13
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840604902001:: بررسي كمانش تير ضخيم FGM با ضخامت متغير بر روي بستر الاستيك دو پارامتري متغير تحت شرايط مرزي مختلف

نام دانشجو : عبدالرحمان محمدي
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840604901002:: تحليل استاتيكي ورق مستطيلي مدرج تابعي با استفاده از روش DTM

نام دانشجو : جواد طاهران
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840604891012:: تحليل استاتيكي ورق مدور تابعي مدرج برروي بستر ارتجاعي با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي (DTM )

نام دانشجو : سميه عباسي
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/05/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840604891011:: تحليل كمانش حرارتي ورق مستطيلي شكل FGM ارتوتروپيك نازك

نام دانشجو : سجاد قيصرزاده
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840605871021:: كمانش ورق سوپربيضوي ساخته شده از مواد هدفمند(FGM) به روش pb-2 ريلي - ريتز

نام دانشجو : مهدي نوروزي
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/06/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840605881005:: تحليل نظري كمانش حرارتي تيرهاي ضخيم FGM

نام دانشجو : حسين يونسي
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/09/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840605872003:: محاسبه تنش های ناشی از بارگذاری مکانیکی و حرارتی در تیرهای FGM

نام دانشجو : غلامعلی شریفی شورابی
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/11/08
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840604861007:: خمش ورقهای مستطیلی ساخته شده از مواد هدفمند(FGM )به روش کانتروویچ توسعه یافته

نام دانشجو : امیر علیمرادیان
رشته دانشجو : طراحي كاربردي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/05/13
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18840605872001
1 2