گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - سازه

  • ساعات حضور در سامانه مجازی، 25 و 26 خرداد ساعت 18:00تا 19:15.
پايان نامه ها

:: تعیین زمان تناوب اصلی سازه‌ها با دیوار برشی فولادی

نام دانشجو : امیرحسین زارعان
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه رفتار چرخه ای اتصالات گیردار فولادی جوشی با مقطع تیر کاهش یافته به روش ایجاد سوراخ های ریز در بال و جان

نام دانشجو : داود شیرانی
رشته دانشجو : عمران-سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه جلوگیری از تخریب پیش رونده با تقویت ستون و تقویت اتصال تیر به ستون

نام دانشجو : امین احدی پرست
رشته دانشجو : عمران-سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/12/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل و بررسي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده به وسيله ورق FRP با هندسه هاي مختلف تقويت و مهار مكانيكي

نام دانشجو : رضا سالم
رشته دانشجو : عمران-سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی کاربردی انواع خرابی های سازه های بتن آرمه و کاربرد FRP و مدیریت نحوه استفاده از آن در مقاوم سازی ستون ها

نام دانشجو : حبیب اله پورنمازیان نجف آبادی
رشته دانشجو : مدیریت ساخت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر میانقاب بنایی بر رفتار لرزه ای قاب خمشی در سازه های فولادی

نام دانشجو : اسد اله اسماعیلی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحلیل کمانش ورق¬های سوراخ¬دار تحت انواع بارگذاری به روش المان محدود

نام دانشجو : یوسف حیدری
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: آنالیز کمانش حرارتی ورق‌های با خواص ناهمسان در ضخامت به روش گالرکین

نام دانشجو : منیره کارخیران خوزانی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحلیل پایداری نانوصفحات پیزوالکتریک بر مبنای تئوری غیرمحلی ارینگن

نام دانشجو : اعظم پریشانی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی کمانش موضعی ناشی از اثر باد برروی بدنه مخازن ذخیره استوانه¬ای

نام دانشجو : علی ناصری اصفهانی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی کمانش موضعی ورق‌های کامپوزیت ویسکوالاستیک به روش گالرکین

نام دانشجو : محسن دهنوئی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رفتار دینامیکی و پایداری ورق های FGM با سرعت محوری تحت نیروهای درون صفحه

نام دانشجو : فرنوش مکارم نسب
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی عددی رفتار محوری ستون های بتنی مستطیلی شکل تقویت شده با نوار های FRP در گوشه ها

نام دانشجو : فراز اکرامی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی عملکرد خمشی تیرهای بتنی پیش تنیده با خروج از مرکزیت ثابت و متغیر

نام دانشجو : مسعود محمدي زردخشويي
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحلیل استاتیکی و کمانش موضعی ورق های دارای خواص ناهمسان در ضخامت با شرایط مرزی مختلف، با استفاده از روش گالرکین

نام دانشجو : وحید عبدالوهاب
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/08/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی رفتار لرزه ای ستون های باکس فولادی پر شده با بتن در سیستم قاب خمشی فولادی

نام دانشجو : رضا ضیائی قهنویه
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی تیرهای لانه زنبوری با عمق متغیر برای سوراخ جان

نام دانشجو : مسعود شبان پور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی شاخص خرابی مبتنی برسختی جانبی درقابهای خمشی فولادی بادرنظرگرفتن اثرمیانقاب بنایی

نام دانشجو : حمیدرضا رفیعایی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ارتعاش آزاد ورق‌های کامپوزيت لایه‌ای با انواع بارهاي لبه‌ای به روش گالرکین

نام دانشجو : علیرضا بت شکن
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تغییرمکان استاتیکی ورقهای مرکب چند لایه با شکلهای هندسی مختلف به وسیله روش بدون المان گالرکین

نام دانشجو : معید شعرای نجاتی
رشته دانشجو : مهندسی سازه
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/08/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2