گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • باسلام روز پنجشنبه کلاس مجازی گزارش نویسی فنی ، ماشین سه فاز و روش تحقیق برقرگزار می شود
  • کلاس گزارش نویسی فنی ساعت 9 بصورت مجازی برگرار میشود
  • باسلام روز پنجشنبه کلاس مجازی گزارش نویسی فنی ، ماشین سه فاز و روش تحقیق برقرگزار می شود
پايان نامه ها

:: برنامه ريزي بهينه امپدانس هاي كنترل شونده تريستوري به منظور ارتقاي هماهنگي تجهيزات حفاظتي در محيط شبكه هاي هوشمند توزيع انرژي الكتريكي تجهيز شده با منابع توليد پراكنده و پيكربندي هاي گوناگون

نام دانشجو : محمدرضا مدني
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/02/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106921003:: پيش بيني بار سيستم هاي قدرت به روش احتمالاتي بوت استرپ

نام دانشجو : مرسل صالحي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106912001:: طراحي كنترل كننده براي موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي به روش تطبيقي فازي و مقايسه عملكرد آن با روش مد لغزشي

نام دانشجو : سجاد عطريان
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/12/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106902007:: يك رويكرد جديد جهت ميراسازي نوسانات بين ناحيه اي توسط UPFC با استفاده از ابر خازن ها

نام دانشجو : محسن صادقي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/09/06
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106892008
1