گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - فلسفه دين و مسائل كلامي

پايان نامه ها

:: پيش بيني تاب آوري خانواده هاي محجورين بر اساس اميدواري خوش بيني و جهت گيري مذهبي

نام دانشجو : مريم كفعمي لاداني
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر آموزش ابراز محبت در خانواده بر اساس آموزه های اسلامی بر کاهش تعارض و افزایش صمیمیت زوجین

نام دانشجو : نعیمه عباسیان
رشته دانشجو : مشاوره خانواده
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثربخشی آموزش معنویت درمانی در افزایش عزت نفس و تاب آوری در بین زنان دارای همسر معتاد و عادی سنین 25 تا 40 سال شهرستان خمینی شهر

نام دانشجو : مریم پناهی فروشانی
رشته دانشجو : مشاوره خانواده
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی زوج درمانی حمایت محور بر افزایش رضایت زناشویی و کاهش افسردگی زنان افسرده شاغل شهر نجف آباد

نام دانشجو : زهرا محمودی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش بینی میزان شادی بر اساس متغیرهای منبع کنترل، خوش بینی، امیدواری، جهت گیری مذهبی و عوامل دموگرافیک در زنان و مردان سنین 20 تا 40 سال شهر اصفهان

نام دانشجو : رسول علی عسگری
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی آموزه های معرفتی بر عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان

نام دانشجو : عصمت دهقانی
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش مفاهیم شادی در آیات و روایات اسلامی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل سنین 25 تا 55 سال در منطقه 8 شهرداری اصفهان

نام دانشجو : زینب جاجایی
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشي آموزش تعاليم سوره لقمان برعزت نفس،بهزيستي و خود كنترلي در زنان متأهل شهر اصفهان

نام دانشجو : ریحانه زندزاده
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر اموزش سواد رسانه ای بر پذیرش تبلیغات و تفکر انتقادی دانش اموزان دختر ناحیه 2 شهر اصفهان

نام دانشجو : الهه رضایی
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش بینی ابراز وجود بر اساس تمایز یافتگی و هوش هیجانی در بین طلاب حوزه علمیه اصفهان

نام دانشجو : زهرا عادلی
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش مفاهیم دعای مکارم الاخلاق بر فضیلت های شخصیتی زنان مراجعه کننده به فرهنگ سرای بانوان فروغی شهر اصفهان

نام دانشجو : راضیه زاهدی
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاقی _ اجتماعی سوره حجرات بر فضیلتهای عدالت و میانه روی و تعالی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

نام دانشجو : منصوره عطایی
رشته دانشجو : روانشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1