گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

پايان نامه ها

:: اثربخشي آموزش گروهي به شيوه تحليل متقابل (TA) بر كاهش پرخاشگري و تعارضات خانوادگي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان

نام دانشجو : بهاره نيك نشان
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603922022:: بررسي اثربخشي مشاوره گروهي به روش TA(تحليل رفتار متقابل) بر افزايش بهزيستي زوجين داراي اختلاف خانوادگي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان

نام دانشجو : صديقه خياطان مصطفوي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603922010:: بررسي اثربخشي آموزش تكنيك هاي مديريت استرس ، بر كاهش استرس فرزندان نوجوان ( دختر / پسر ) داراي پدر معتاد

نام دانشجو : ليلا فرهادي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603902009
1