گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • داخلي دفتر بنده 2524 مي باشد.
  • برنامه حضور در ايام امتحانات نيمسال 9899در قسمت دانلود فايل آورده شده است.
طرح های پژوهشی

:: ارتعاشات دو گرافن شيت حاوي ذره ، كوپل شده توسط محيط الاستيك با استفاده از تئوريهاي كلاسيك و ميندلين با در نظر گرفتن اثرات سطح

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1392/10/25
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1392/09/18
شماره مجوز : 12302 - 1392/10/24
سمت در طرح : مجری

1