گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • برای دانلود مقالات پژوهشی اینجانب می توانید به بخش مقالات مراجعه کنید.
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی: جدول پیشنهاد ترمی و لیست دروس رشته مهندسی مکانیک را از قسمت دانلود فایل تهیه کنید
  • مهندسی مکانیک بهشت ریاضیات است.
طرح های پژوهشی

:: افزايش نرخ توليد در فرآيند نورد سرد چند قفسه اي ورق ضمن كنترل پديده چتر با استفاده تركيبي از روشهاي شبيه سازي تحليلي ديناميكي ، طراحي آزمايش ، مدل سازي رياضي و بهينه سازي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1389/04/20
تاریخ خاتمه : 1391/02/07
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/03/24
شماره مجوز : 11707 - 89/04/31
سمت در طرح : مجری
:: بهينه سازي فرايند جوشكاري لب به لب دوورق به منظور كاهش تنش هاي پسماند

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/10/20
تاریخ خاتمه : 1389/02/13
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/09/18
شماره مجوز : 28344 - 1387/10/15
سمت در طرح : مجری

1