گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • باسلام روز پنجشنبه کلاس مجازی گزارش نویسی فنی ، ماشین سه فاز و روش تحقیق برقرگزار می شود
  • کلاس گزارش نویسی فنی ساعت 9 بصورت مجازی برگرار میشود
  • باسلام روز پنجشنبه کلاس مجازی گزارش نویسی فنی ، ماشین سه فاز و روش تحقیق برقرگزار می شود
طرح های پژوهشی

:: طراحي وساخت دستگاه مانيتورينگ آنلاين مقاومت زمين

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1392/10/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1392/09/18
شماره مجوز : 12395 - 1392/11/05
سمت در طرح : مجری
:: ساده سازي درنرم افزارهاي اطلاعاتي محاسباتي GIS شبكه هاي توزيع برق به روش هوشمند

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/12/20
تاریخ خاتمه : 1390/02/07
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/10/25
شماره مجوز : 04-20323 - 1387/10/25
سمت در طرح : مجری
:: عیب یابی پستهای فشار قوی بروش کنترل مدار با استفاده از سیستم خبره

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1380/04/15
تاریخ خاتمه : 1386/09/14
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1380/04/15
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری

1