گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • دانشجویان گرامی می توانند تمامی فایلهای تدریس مجازی را از سامانه دانشجویی دانلود کنند.
طرح های پژوهشی

:: كنترل وفقي - مقاوم يك شبيه ساز پرواز 4 درجه آزادي با رويكرد دوم نوآوري و توليد علم

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1388/09/24
تاریخ خاتمه : 1389/11/07
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1388/08/18
شماره مجوز : 28749 - 88/10/17
سمت در طرح : مجری

1