گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

طرح های پژوهشی

:: کنترل مقاوم درایو موتورهاي سنكرون رلوكتانسي سه فاز بر پايه گام به گام به عقب تطبيقي و كنترل مود لغزشي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1389/05/20
تاریخ خاتمه : 1391/06/06
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/05/13
شماره مجوز : 13304 - 89/05/19
سمت در طرح : مجری
:: كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القائي نامتقارن ، تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM بدون نمونه بردار مكانيكي با به كارگيري طبقه بندي عصبي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي
تاریخ شروع : 1388/08/01
تاریخ خاتمه : 1389/04/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1388/05/26
شماره مجوز : 18438 - 1388/07/07
سمت در طرح : مجری
:: طراحی وتنظیم پارامترهای کنترل سرعت درایورهای رولکتانس موتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1381/12/25
تاریخ خاتمه : 1385/12/21
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1377/09/11
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری

1