گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - كامپيوتر - معماری كامپيوتر

  • تست
طرح های پژوهشی

:: بررسی روشهای مدیریت کلید برای ارتباط چند بخشی امن درشبکه های بی سیم

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/11/20
تاریخ خاتمه : 1390/06/07
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/01/26
شماره مجوز : 36879 - 1386/12/15
سمت در طرح : مجری

1