گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • کلاس جبرانی ماشین های الکتریکی 2 جمعه 16 خرداد ساعت 10:15 تشکیل می شود. به منظور شرکت در کلاس به آدرس اینترنتی https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1425401412318 مراجعه فرمایید
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: مدل سازي و شبيه سازي ديناميکي نيروگاه و بارهاي الکتريکي مجتمع فولاد در نرم افزار PSCAD و انجام تحليلهاي پايداري

وضعیت طرح :
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1391/11/25
تاریخ خاتمه : 1393/10/30
نام شرکت : شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مبلغ طرح : 300000000 ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -