گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • برای دانلود مقالات پژوهشی اینجانب می توانید به بخش مقالات مراجعه کنید.
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی: جدول پیشنهاد ترمی و لیست دروس رشته مهندسی مکانیک را از قسمت دانلود فایل تهیه کنید
  • مهندسی مکانیک بهشت ریاضیات است.
سوابق اجرایی

:: معاون علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1397/07/15
تاریخ خاتمه :


:: مسئول هسته فناور محک

مؤسسه محل اشتغال : مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1396/05/01
تاریخ خاتمه :


:: مديرگروه کارشناسی مکانيک و کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه : 1397/07/15


:: مديرگروه مهندسی هوافضا و مکانيک ساخت و توليد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1393/02/01
تاریخ خاتمه : 1394/07/01


:: مديرگروه مکانيک ساخت و توليد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه : 1388/08/011