گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

  • برای دانلود تمرینات هر درس به قسمت دانلود فایل رفته تمرینات هر درس تحت عنوان تمرینات آن درس ذخیره شده است.
  • برای دانلود فیلم های کلاس دروس به قسمت دانلود فایل رفته و لینک دانلود فیلم هر جلسه کلاس را بردارید.
اختراعات