گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی بعد از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی قبل از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
دانلود فايل

:: مقدمه ای بر روش اجزا محدود
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 98
:: استاتيك و مقاومت مهندسي پزشكي
تعداد فایل ها : 16
بازدید : 409
:: اجزا ماشين جبراني
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 78
:: فایل نرم افزاری تمرین های ارائه شده در CAE Advanced
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 78
:: لیست پروژه های درس طراحی ماشین به کمک کامپیوتر پیشرفته ترم دوم 96-97
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 61
:: ليست پروژه هاي پيشنهادي كارشناسي ارشد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 160

1