گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • داخلي دفتر بنده 2524 مي باشد.
  • برنامه حضور در ايام امتحانات نيمسال 9899در قسمت دانلود فايل آورده شده است.
دانلود فايل

:: تمرين
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 322
:: برنامه هفتگی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 705
:: جزوات مربوط به دانشجویان
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 3245

1