گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

دانلود فايل

:: حل تمرین ماشین های جریان مستقیم
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 262
:: دینامیک
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 101
:: درایوهای الکتریکی پیشرفته
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 112
:: کتاب ماشین های الکتریکی و درایو: درس نامه اول
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 202
:: تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 993

1