گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

دانلود فايل

:: سیالات پیشرفته
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 10
:: سیستم های انتقال آب
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 313
:: ترمودینامیک 1
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 362
:: ترمودینامیک 2
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 607
:: تبرید و سردخانه
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 414

1