گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • قابل توجه دانشجویان عزیز: تکالیف سری جدید بارگذاری شده است.
دانلود فايل

:: سیستم های انتقال آب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 168
:: ترمودینامیک 1
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 281
:: ترمودینامیک 2
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 468
:: تبرید و سردخانه
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 324
:: حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 782

1