گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

دانلود فايل

:: ارتعاشات مکانیکی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 28
:: دینامیک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 14
:: نقشه کشی با سالیدورکز
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 60
:: رباتیک
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 35
:: ارتعاشات سيستم هاي ممتد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 34
:: استاتیک
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 115
:: طراحی اجزا ۱
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 169
:: اختراعات
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 167
:: کنترل
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 345
:: سمینار
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 356
:: روش های نوین بهینه سازی
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 180
:: محاسبات عددی پیشرفته
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 419
:: روش تحقیق
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 496

1