گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - سازه

  • کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی 29 آذرماه 1397 ساعت 9:30 تا 10:45 برگزار می شود.
  • فرم انتخاب استاد راهنما خارج از گروه و سایر فرم های ضروری در قسمت دانلود فایل موجود است.
دانلود فايل

:: جزوه زلزله
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 14
:: کتاب ریاضی مهندسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 29
:: فرم انتخاب استاد راهنما خارج از گروه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 25
:: جداول مربوط به درس اصول مهندسی زلزله
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 143
:: کتاب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 149
:: پژوهش دانشکده
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 135
:: درس اجزا محدود
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 203
:: فرم نمره پروژه تخصصی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 119

1