گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - سازه

  • کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی 29 آذرماه 1397 ساعت 9:30 تا 10:45 برگزار می شود.
  • فرم انتخاب استاد راهنما خارج از گروه و سایر فرم های ضروری در قسمت دانلود فایل موجود است.
دانلود فايل

:: کتاب ریاضی مهندسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 15
:: فرم انتخاب استاد راهنما خارج از گروه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 18
:: جداول مربوط به درس اصول مهندسی زلزله
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 113
:: کتاب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 140
:: پژوهش دانشکده
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 124
:: درس اجزا محدود
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 188
:: فرم نمره پروژه تخصصی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 105

1