گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - سازه

  • ساعات حضور در سامانه مجازی، 25 و 26 خرداد ساعت 18:00تا 19:15.
دانلود فايل

:: جزوه زلزله
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 80
:: کتاب ریاضی مهندسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 86
:: فرم انتخاب استاد راهنما خارج از گروه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 86
:: جداول مربوط به درس اصول مهندسی زلزله
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 265
:: کتاب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 187
:: پژوهش دانشکده
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 169
:: درس اجزا محدود
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 238
:: فرم نمره پروژه تخصصی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 182

1