گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

دانلود فايل

:: لینک دانلود فیلم کلاسهای مجازی
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 476
:: ریاضی مهندسی مجازی (فایل)
تعداد فایل ها : 18
بازدید : 118
:: معادلات مجازی(فایل)
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 84
:: ریاضی 2 مجازی(فایل)
تعداد فایل ها : 12
بازدید : 93
:: ریاضی 1 مجازی(فایل)
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 72
:: ریاضی گسسته مجازی (فایل)
تعداد فایل ها : 12
بازدید : 102
:: تمرين رياضي مهندسي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 110
:: تمرين رياضي عمومي 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 103
:: تمرين معادلات ديفرانسيل
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 183
:: تمرين رياضي عمومي 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 150
:: تمرين محاسبات عددی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 175

1